currdb:
Определение №1203/29.12.2017 по дело №2930/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1203

София, 29.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Цачева

ЧЛЕНОВЕ: Албена Бонева Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 2930 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

С решение № 645 от 21.03.2017 г. по гр.д. № 3088/2016 година на Софийски апелативен съд е потвърдено решение № 3365 от 23.04.2016 г. по гр.д. № 6361/2015 г. на Софийски градски съд, с което е уважен иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предявени от П. Д. К. от [населено място] против П. за обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение. В решението е прието за установено, че на 28.02.2000 година при Софийска градска прокуратура е било образувано наказателно производство срещу неизвестен извършител за убийство. На 26.03.2001 г. срещу ищеца е било повдигнато задочно обвинение за извършено престъпление по чл. 116 НК. На 14.05.2001 г. е била взета задочна мярка за неотклонение „задържане под стража” и постановено екстрадирането му от Великобритания. На 12.10.2001 г., по пътя му за връщане в България, ищецът е бил задържан в С....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.