currdb:
Определение №1205/29.12.2017 по дело №1441/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1205

София, 29.12. 2017г.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. д. № 1441 по описа за 2017г. и приема следното:

Производството е по чл.288 от ГПК. Образувано е по касационната жалба на адвокат М.Р. като процесуален представител на Й. М. К. от [населено място], [община], срещу въззивното решение на Русенския окръжен съд от 27.Х.2016г. по в.гр.д. № 723/2016г. в потвърдителната му част.

Ответницата по касационната жалба С. Д. К. от [населено място] в отговора си по реда на чл.287 ал.1 ГПК чрез адвокат С.К. е заела становище за недопускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата В. Й. К. от [населено място], [община], не е дал отговор по реда на чл.287 ал.1 ГПК.

Касационната жалба е допустима – подадена е в преклузивния срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването, и срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.

По допускането на касационно обжалване на въззивнот...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.