currdb:
Определение №618/29.12.2017 по дело №1869/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

1869_17_opr_288_partage_II_statut_69(2)zn_y

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 618

София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.11.2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 1869 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e образувано по касационна жалба на Р. Д. И. срещу въззивно решение № 18 от 24.01.2017 г. по възз. гр. д. № 456 /2016 г. на Добрички окръжен съд, г.о, с което е потвърдено решение № 720 /27.06.2016 г. по гр. д. № 2650 /2014 г. на Добрички районен съд, г.о., с което е извършена делба чрез изнасянето на публична продан на основание чл.348 ГПК на следния недвижим имот, находящ се в [населено място], [община] - дворно място от 1862 кв.м. представляващо имот с планоснимачен номер 569, в кв. 69, по регулационния план на [населено място], включващо 730 кв.м. от УПИ XI-569 (целият с площ от 820 кв.м.), 982 кв.м. от УПИ X.-569 (целият с площ от 1010 кв.м.) и 150 кв.м. площ от УПИ X.-568, ведно с жилищна сграда, състояща се от три стаи и входно предверие и пристройка към жилищната сграда, двете с площ от 96 кв.м. и второстепенни постройки - стопанска сграда с площ от 35 кв.м. и въ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.