currdb:
Определение №633/29.12.2017 по дело №4685/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

2О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 633

София, 29.12.2017 г.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВкато разгледа докладваното от съдия А. Бонева ч.гр. дело № 4685 по описа за 2017 г. взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от Е. Д. М., срещу разпореждане от 27.10.2017 г., постановено по в.гр.д. № 1229/2017 г. от Софийския апелативен съд, с което е върната частна касационна жалба на жалбоподателя, поради неотстраняване в срок на допуснати нередовности.

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.

Частната жалба е допустима. Подадена е в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Жалбоподателят твърди, че обжалваният съдебен акт е постановен в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), уреждащ правото на справедлив съдебен процес.

Съставът на Върховния касационен съд, като взе предвид становището на страната, данните по делото и приложимия закон, намира следното:

Разглеждана по същество, частната жалба е неоснователна.

Е. Д. М. е подал частна касационна жалба с вх. № 7459/28.04.2017 г. против въззивно определение № 1128/31.03...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!