currdb:
Определение №617/29.12.2017 по дело №2193/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.5

2193_17_opr_288_partage_I_zoegpns

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 617

София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22 ноември 2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 2193 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e образувано по касационна жалба на А. П. И. и П. П. И., и по касационна жалба на Е. Д. В., М. Д. В., Р. А. Р., М. В. И. и Д. В. Р. срещу въззивно решение № 4126 от 11.06.2015 г. по гр.д. № 3212 /1996 г. на Софийски градски съд, г.о., с което е отменено решение № 122 /21.03.1996 г. по гр.д. № 2302 /1994 г. на Софийски районен съд, III г.о., в обжалваната част, с която е допусната делба на два апартамента в С., на [улица], индивидуализиран в решението и вместо него е постановено друго, с което искът за делба на тези апартаменти е отхвърлен.

Жалбоподателите твърдят, че обжалваното решение е неправилно и искат то да бъде допуснато до касационно обжалване, като излагат основания за това, които ще бъдат разгледани по-долу.

Насрещната страна П. Т. Р. - К. в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване по жалбата на А. И. и П. И..

Насрещните страни М. Г. Р. и Д. Г. Р. в писмен отго...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!