currdb:
Определение №306/29.12.2017 по дело №1322/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

№ 306

гр. София, 29.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ :БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1322/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.

Постъпила е молба от В. Х. - гражданин на САЩ, чрез пълномощника й адв. А. У., за изменение на постановеното по делото определение № 635 от 08.11.2017 г. в частта за разноските и за присъждане на адвокатско възнаграждение в размер на 6 454.24 лв.

В молбата се поддържа, че реалното плащане на адвокатското възнаграждение е доказано с представените с отговора на касационната жалба документи и че допуснатата техническа грешка при изписване на номера и датата на фактурата, по която е платено възнаграждението, не е основание за отхвърляне на искането за разноски.

В срока по чл.248, ал.2 ГПК е депозиран писмен отговор от ответника [фирма] - [населено място], който изразява становище за неоснователност на молбата.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводи...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.