currdb:
Определение №1206/29.12.2017 по дело №1772/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1206

София, 29.12.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. д. № 1772 по описа за 2017г. и приема следното:

Производството е по чл.288 от ГПК. Образувано е по касационната жалба на адвокат П. като процесуален представител на [фирма] [населено място] срещу въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд от 27.ХІІ.2016г. по в.гр.д. № 534/2016г.

Ответницата по касационната жалба Д. Г. Б. от София не е подала отговор по реда на чл.287 ал.1 ГПК.

Касационната жалба е допустима – подадена е в преклузивния срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването, и срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.

По допускането на касационно обжалване на въззивното решение ВКС на РБ съобрази следното:

С решението си от 27.ХІІ.2016г. КОС е потвърдил решението на РС Дупница от 01.VІІ.2016г. по гр.д. № 2037/2015г., с което [фирма] е осъдено да заплати на Д. Г.Б. 6300лв., представляващи стойността на причинени имуществени вреди в двуетажна масивна жилищна сград...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!