currdb:
Определение №812/29.12.2017 по дело №1845/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 812

Гр.София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1845/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С. Г. С. и Светослав И. С. против разпореждане на ВКС, съдържащо отказ да се проведе процедура по тълкуване на Определение № 286/13 юни 2017 г. по ч.т.д. № 972/2017 г. на ТК, състав на І т.о. В жалбата се поддържа, че разпореждането е недопустимо, необосновано и неправилно. Претендира се отмяната му и произнасяне по молбата за тълкуване на определението след насрочване и провеждане на открито съдебно заседание.

[фирма] изразява становище в срока за отговор на частната жалба, че същата е недопустима и подаването й представлява злоупотреба с право.

Настоящият съдебен състав на ВКС, Второ т.о., като взе предвид данните по делото и доводите на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена в срок от заинтересовани легит...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.