currdb:
Определение №813/29.12.2017 по дело №3089/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 813

Гр.София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 3089/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 12066 срещу Определение на ВКС № 492/19.09.2017 г. по ч.т.д.№ 194/2012 г., ТК, състав на Второ т.о., с което е постановено връщане на частната жалба на И. Г. К. с вх. № 6213 от 2 юни 2017 г. против определение № 457 от 5 юни 2012 г. по ч.т.д.№ 194/2012 г. на ВКС. С него е потвърдено определението на Софийски апелативен съд, ТК, 3 състав, от 11 януари 2012 г. по чл.95 ГПК. В частната жалба, с която е сезиран настоящият съдебен състав, се поддържа, че определението на ВКС за връщане на частната жалба е неправилно. Претендира се отмяната му като преграждащо развитието на делото.

Върховният касационен съд, 1 състав на Второ ТО, като взе предвид данните по делото и доводите на жалбопод...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи