currdb:
Определение №707/29.12.2017 по дело №1867/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 707

София, 29.12. 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шести декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т.дело № 1867/2017 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 66 от 21.04.2017 г. по в.т.д. № 72/2017 г. на Окръжен съд – Русе. С обжалваното решение е потвърдено решение № 1282 от 20.10.2016 г. по гр.д. № 1403/2015 г. на Районен съд – Русе , с което е призната за нищожна, на основание чл.146 от З., т.9.6.1 от ОУ към Договор за банков кредит № 2611/10.11.2008 г., сключен между [фирма] и Д. В. Д., и [фирма] е осъдено да заплати на Д. В. Д. сумата 12 226.26 евро, представляваща неправомерно получена парична сума за периода м.04.-2010 г. до м.04.2014 г., с която банката се е обогатила без основание, ведно със законната лихва, считано от 24.03.2015 г. и разноските по делото.

В жалбата се поддържат касационни доводи за неправилност на въззивното решение, на основанията по чл.281, т.3 ГПК. Израз...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.