currdb:
Определение №619/29.12.2017 по дело №1493/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

1493_17_opr_288_109zs@185(2)zut_y

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 619

София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.11.2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр. дело N 1493 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e образувано по касационна жалба от Д. Д. Г. – П. и Н. Н. П. срещу въззивно решение № 192 от 20.01.2017 г. по възз. гр. д. № 3179 /2016 г. на Софийския апелативен съд, г.о., с което е отменено първоинстанционно решение и вместо това е постановено друго, с което е отхвърлен иск на жалбоподателите срещу Т. М. Р. с правно основание чл.109 ЗС за премахване на незаконно строителство – на преустройство, изразяващо се в остъкляване на балкон и на преустройство на скатен покрив- тераса на жилищна сграда в [населено място] и за възстановяване на положението преди извършване на преустройството.

Жалбоподателите твърдя, че обжалваното решение е неправилно и искат то да бъде допуснато до касационно обжалване, като излагат основания за това, които ще бъдат разгледани по-долу.

Насрещната страна Т. М. Р. в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжа...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.