currdb:
Определение №706/29.12.2017 по дело №2908/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 706

София.29.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шести декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т.дело № 2908/2017 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 1948 от 11.08.2017 г. по т.д. № 5837/2016 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9 състав, с което след отмяна на решение № 1320 от 15.08.2014 г. по т.д. № 4509/2013 г. на Софийски градски съд, VІ-2 състав е постановено следното: обявена е неплатежоспособността на [фирма], с начална дата 29.08.2013 г.; открито е производство по несъстоятелност, назначен е временен синдик; допуснат е общ запор и възбрана върху цялото имущество на [фирма]; определена е дата на първо събрание на кредиторите.

Касаторът поддържа доводи за неправилност на въззивното решение, на основанията по чл.281, т.3 ГПК. Твърди, че при повторното въззивно разглеждане на делото не са съобразени дадените от ВКС задължителни указания във връзка с установяване...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи