currdb:
Определение №708/29.12.2017 по дело №1893/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 708

София.29.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шести декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т.дело № 1893/2017 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 93 от 13.04.2017 г. по в.т.д. № 28/2017 г. на Апелативен съд – П., Търговско отделение, с което след отмяна на решение № 74 от 23.07.2014 г. по т.д. № 30/2014 г. на Окръжен съд – Хасково в частта му, с която по предявен от М. С. П. иск по чл.71 ТЗ са отменени взети от Съвета на директорите на [фирма] решения от 05.03.2014 г., като е признато за установено, че решенията за: възлагане на изпълнителния директор да прекрати договора за управление с М. П., като управител на [фирма]; управление на посоченото Е. единствено от управителя Апостол Х. А.; предаване под опис на цялата счетоводна и друга документация и представяне под опис на цялата касова наличност, са нищожни, като взети извън компетентността на Съвета на директорите на [фирма].

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.