currdb:
Определение №219/29.12.2017 по дело №5029/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

София, 29.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 5029 /2017 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК , образувано по молбата вх. Nо 2135/29.08.2017 на Б. К. М. от [населено място] с искане за отмяна на Решение Nо 132 от 18.06.2015 година по гр.д. Nо 381/2013 год. на РС-Самоков, потвърдено с въззивно Решение Nо 169 от 28.03.2016 година по гр.възз.д. Nо 704/2015 година на Софийския окръжен съд.

С молбата за отмяна се поддържа се , че след влизане в сила на посоченото решение е узнал за влязлата в сила Присъда No 8 по НОХД No 24/2017 год. на Самоковския РС , с която подсъдимата М. Н. Н. е призната за виновна , че е извършила престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 309 ал.1 НК като съзнателно е използвала неистински частен документ – молба декларация пред Нотариус С. Х.. Като счита , че именно този документ е обусловил и изв...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.