currdb:
Определение №220/29.12.2017 по дело №4715/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 220

София, 29.12.2017 година

Върховният касационен съд, гражданска колегия, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВАкато разгледа докладваното от съдия Балевска

гр. дело № 4715/ 2016 г., взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба вх. № 13239 от 08.12.2017г. на М. Н. Н., К. Н. Н., Н. Н. Г. чрез процесуалния им представител адв. С. С., с искане за допълване на Решение № 92 от 01.12.2017г. на Второ гражданско отделение на ВКС по гр. д. 4715 от 2016 г., в частта за разноските.

Молителите претендират присъждане на направените от тях, като ответниците по касационната жалба , разноски за процесуално представителство по делото, съразмерно с потвърдената част на въззивното решение, а именно в размер на 1200 лв.- по 400 лв. за всяка една от касаторките. Разноските се претендират въз основа на представени са списъци на разноските в касационното производство, както и договори за защита и съдействие от трите ответници по касация, в които е посочено, че възнаграждението е платено в брой.

В срока по чл. 248 ал.2 ГПК не е...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.