currdb:
Определение №46/30.01.2018 по дело №2510/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 46 София, 30.01.2018 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Светлана Калинова

Членове: Гълъбина Генчева

Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. № 2510/2017 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

С решение от 29.11.2016 г. по гр. д. № 14937/2010 г. на Софийския градски съд, II-б г. о., е отменено решение от 08.07.2010 г. по гр. д. № 31692/2007 г. на Софийския районен съд, в частта по предявените искове за ревандикация по чл.108 ЗС, като са отхвърлени предявените от О. Г. А. срещу Ц. М. В., И. Т. А. и В. С. П. искове за признаване за установено, че ищецът е собственик на 1/18 ид. ч. от описани имоти, индивидуализирани съобразно скицата към заключението на вещото лице Д., прието от въззивната инстанция в с. з. на 21.11.2016 г. и за предаване на собственика владението на процесната част от имотите. Отхвърлени са и предявените от Т. Й. И. срещу Ц. М. В., И. Т. А. и В. С. П. искове за признаване за установено, че ищецът е собственик на 1/3 ид. ч. от описани имоти, индивидуализирани съобразно цитираната по-горе скица ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.