currdb:
Определение №45/30.01.2018 по дело №2619/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

45

София, 30.01.2018 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева в. гр. д. № 2619 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

С решение № 113/22.03.2017 г. по в. гр. д. № 929/2016 г. на Плевенския окръжен съд е потвърдено решение № 1467/07.10.2016 г. по гр. д. № 2753/2015 г. на Плевенския районен съд, с което във втората фаза на делбата е уважена заявената претенция по чл.346 ГПК, като ответницата И. М. К. е осъдена да заплати на ищеца Н. М. Р. на основание чл.30, ал.3 ЗС сумата от 67 491 лв., а вторият ответник [фирма] – сумата от 12 998 лв., представляващи съответните на дяловете в съсобствеността части от разноските, които ищецът Р. е направил за изграждане в груб строеж на делбената еднофамилна жилищна сграда. Първоинстанционното решение е потвърдено и в частта, с която са били отхвърлени претенциите на Н. Р. за сумите 54 189 лв. срещу първия и 13 500 лв. срещу втория ответник, п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.