currdb:
Определение №61/30.01.2018 по дело №1884/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 61

Гр. София, 30.01.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 06.12.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА

т. д.№ 1884/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по постъпила касационна жалба на С. П. АД [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, против решение № 93 от 25.05.2017 г. по в. т. д. № 94/2017 г. по описа на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 30 от 25.01.2017 г., постановено по т. д. № 16/2016 г. по описа на Великотърновския окръжен съд. С първоинстанционното решение е отхвърлен искът на касатора с правно основание чл.266 ал.1 ЗЗД против В. - 2000 Е. [населено място] за осъждане на ответника да му заплати сумата 35 421.48 лв. – дължимо възнаграждение за приета работа по договор за изработка /производство на серия опаковки за ароматизатори от цветно фолио, съгласно заявка от 23.10.2014 г./, ведно със законната лихва върху сумата от датата на възникване на задължението до окончателното й изплащане.

В жалбата се излагат подробни доводи, че въззивното реш...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.