currdb:
Определение №62/30.01.2018 по дело №1928/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 62

Гр. София, 30.01.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 06.12.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА

т. д.№ 1928/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на З. Д.: Ж. И З. АД с ЕИК 20029961, чрез процесуалния му пълномощник - адв. С., против решение № 118 от 31.05.2017 г., постановено по в. т. д. № 157/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд. Въззивното решение се обжалва в частта, с която е потвърдено решение № 893 от 05.12.2016 г., постановено по т. д. № 414/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд в осъдителната му част до размера на 10 000 лв., както и в частта, с която същото решение е отменено в отхвърлителната му част за разликата над 10 000 лв. до 20 000 лв. и вместо това е постановено друго по същество, с което касаторът е осъден да заплати на Д. П. П. с ЕГН [ЕГН] от [населено място] сумата 10 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени при ПТП на 02.11.2015 г., ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 02.11.2015 г. до окончателното й изплащане. Присъдени са такси и разноски.

В касац...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.