currdb:
Определение №63/30.01.2018 по дело №2185/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 63

гр. София, 30.01.2018 год.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 2185 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Я. П. И.,а от [населено място], срещу определение № 240 от 20.07.2017г., постановено по ч. т. д. № 173 / 2017г. от Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдено определение № 257 от 08.03.2017г. по т.д. № 423/ 2014г. на Окръжен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото за обявяване на недействителност на новоучреденото дружество – ответник, по реда на чл.263п, ал.2, вр. чл.264л ТЗ, тъй като общото събрание, на което е взето решение за преобразуване на същото, не е свикано по установения от закона ред и по време на провеждането му И., в качеството и на съдружник, не е присъствала.

Жалбоподателката твърди, че при постановяване на атакуваното определение въззивният състав не е изложил мотиви, а декларативно е и...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.