О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 385

гр.София, 01.11.2019 г.

Върховният касационен съд на Р. Б,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

тридесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Б

ЧЛЕНОВЕ: Б. И

Д. Д

като разгледа докладваното от Б. И гр.д.№ 2923/ 2019 г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

По отношение на съдията – докладчик по делото е налице основанието за отвод по чл.22 ал.1 т.2 ГПК - тъй като е роднина по съребрена линия от четвърта степен на процесуалния представител на ответника по делото „Райфайзенбанк /България/” ЕАД (чл.22 ал.1 т.2 ГПК). Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Отстранява съдия Б. И от състава на съда, който ще разглежда касационната жалба на Е.П.Й. срещу въззивно решение на Варненски окръжен по гр.д.№ 354/ 2019 г.

Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи