currdb:
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 от 06.04.2009 по ТЪЛК. Д. 1/2008 на ВКС (съкратено съдебно следствие)

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 06.04.2009 Г. ПО Т. Д. № 1/2008 Г., ОСНК НА ВКС

ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНСТИТУТА НА СЪКРАТЕНОТО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ ПО ЧЛ. 371, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 370, АЛ. 1, ЧЛ. 372, АЛ. 1 И 4 И ЧЛ. 373, АЛ. 2 И 3 НПК

Чл. 371, т. 2 НПК

Чл. 370, ал. 1 НПК

Чл. 372, ал. 1 и 4 НПК

Чл. 373, ал. 2 и 3 НПК

Върховният касационен съд на Република България, общо събрание на наказателната колегия, в съдебно заседание на пети февруари две хиляди и девета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАЗАР ГРУЕВ

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: РУМЕН НЕНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

БОЙКА ПОПОВА, ЕЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА, САВКА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

Гроздан Илиев, Фиданка Пенева, Пламен Томов, Елена Авдева, Иван Недев, Ивета Анадолска, Елена Величкова, Капка Костова, Лидия Стоянова, Татяна Кънчева, Евелина Стоянова, Николай Дърмонски, Лиляна Методиева, Цветинка Пашкунова, Саша Раданова, Биляна Чочева, Вероника Имова, Блага Иванова, Борислав Ангелов, Павлина Панова, Юрий Кръстев, Жанина Начева, Красимир Харалампиев, Севдалин Мавров, Ружена Керанова

с участието на секретаря Румяна Виденова, сложи на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2008 година, докладвано от съдията Цветинка Пашкунова. ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.