currdb:
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 от 14.09.2009 по 1/2008 на ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 ОТ 14.09.2009 Г. ПО Т. Д. 1/2008 Г., ОСГТК НА ВКС

НАЧАЛНИЯТ МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО ПО ЧЛ. 28, АЛ. 1 ЗОПДИППД СЛЕД ДОПУСКАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 22, АЛ. 2 ЗОПДИППД И ЧЛ. 390, АЛ. 2 ГПК Е ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ОСЪДИТЕЛНАТА ПРИСЪДА ПО НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 3, ал. 1 във вр. с чл. 22, ал. 2 ЗОПДИППД

Чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД

Чл. 390, ал. 2 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии /ОСГТК/, в съдебно заседание на 22 юни 2009 г., в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ГК: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ТК: МАРИО БОБАТИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, ТАНЯ РАЙКОВСКА, ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБКА ИЛИЕВА, ЗЛАТКА РУСЕВА, НИКОЛА ХИТРОВ, ДИЯНА ЦЕНЕВА, РОСИЦА КОВАЧЕВА, БОЙКА ТАШЕВА, ЛИДИЯ ИВАНОВА, МАРИЯ ИВАНОВА, ЖАНИН СИЛДАРЕВА, СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, КАПКА ЮСТИНИЯНОВА, МАРИАНА КОСТОВА, ЕЛСА ТАШЕВА, ЛИДИЯ РИКЕВСКА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА, ТОДОР ДОМУЗЧИЕВ, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, НАДЕЖДА ЗЕКОВА, МАРИО ПЪРВАНОВ, НАДЯ ЗЯПКО...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.