currdb:
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 от 15.06.2009 по Т.Д. 1/2008 на ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 ОТ 15.06.2009 Г. ПО Т. Д. 1/2008 Г., ОСТК НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 26.05.2009 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Бобатинов

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

Татяна Върбанова, Таня Райковска

ЧЛЕНОВЕ:

Любка Илиева

Мария Славчева

Никола Хитров

Елеонора Чаначева

Росица Ковачева

Мариана Костова

Лидия Иванова

Емил Марков

Ваня Алексиева

Камелия Ефремова

Тодор Домузчиев

Тотка Калчева

Дария Проданова

Емилия Василева

Радостина Караколева

при участието на секретаря Красимира Атанасова,

постави на разглеждане тълкувателно дело 1 по описа за 2008 г. на ОСТК, докладвано от съдия Тотка Калчева.

Председателят на Върховния касационен съд на Република България е констатирал противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормата на чл. 73, ал. 1 във вр. чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО при спорове по искове за нарушение на правото върху марка, предявени по реда на чл. 76 ЗМГО. На основание

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.