currdb:
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 от 21.05.2009 по Т.Д. 1/2008 на ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 ОТ 21.05.2009 Г. ПО Т. Д. 1/2008 Г., ОСГК НА ВКС

ОБЩИНИТЕ ДЪЛЖАТ ВНАСЯНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 540 ВЪВ ВР. ЧЛ. 84, Т. 3 ГПК.

Чл. 84, т. 3 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 26 март 2009 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГК: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЖАНИН СИЛДАРЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА, КАПКА ЮСТИНИЯНОВА, СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ТЕОДОРА НИНОВА, ЛИДИЯ РИКЕВСКА, НАДЯ ЗЯПКОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА, СТОИЛ СОТИРОВ, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА, МАРИО ПЪРВАНОВ, БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, АЛБЕНА БОНЕВА, АНИ САРАЛИЕВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, СВЕТЛА ЦАЧЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА, СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ, СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ЛЮБКА БОГДАНОВА, ЖИВА ДЕКОВА, ВЕСКА РАЙЧЕВА, МИМИ ФУРНАДЖИЕВА, КОСТАДИНКА АРСОВА, КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, ДИЯНА ЦЕНЕВА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, БОЙКА ТАШЕВА, ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Райна Томбушева постави на разглеждане дело 1 по описа за 2008 г. на ОСГК докладвано от съдия Ценка Георгиева

Министърът на правосъд...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!