currdb:
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2 от 16.07.2009 по ТЪЛК. Д. 2/2009 на ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2 ОТ 16.07.2009 Г. ПО Т. Д. 2/2009 Г., ОСНК НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, общо събрание на наказателната колегия, в съдебно заседание на втори април две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГРОЗДАН ИЛИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

ЕЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА, САВКА СТОЯНОВА, ИBAH НЕДЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ПЛАМЕН ТОМОВ

ФИДАНКА ПЕНЕВА

РУМЕН НЕНКОВ

ЕЛЕНА АВДЕВА

ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА

ИВЕТА АНАДОЛСКА

ЛИДИЯ СТОЯНОВА

КАПКА КОСТОВА

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

САША РАДАНОВА

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА

ВЕРОНИКА ИМОВА

БИЛЯНА ЧОЧЕВА

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ

БЛАГА ИВАНОВА

ЮРИЙ КРЪСТЕВ

ПАВЛИНА ПАНОВА

КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЖАНИНА НАЧЕВА

РУЖЕНА КЕРАНОВА

СЕВДАЛИН МАВРОВ

с участието на секретаря Румяна Виденова,

сложи на разглеждане тълкувателно дело 2 по описа за 2009 година, докладвано от съдиите ВЕРОНИКА ИМОВА и ФИДАНКА ПЕНЕВА

Главният прокурор на Република България на основание