currdb:
Решение №140/05.10.2016 по дело №1302/2015 на ВКС, ТК, II т.о.
Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ отм. обемът на отговорността на застрахователя да се ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?

чл. 226, ал. 1 КЗ 
В производството по пряк иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /към настоящия момент отменен/ обемът на отговорността на застрахователя е ограничен до размера на присъденото обезщетение по уважен срещу застрахования делинквент иск по чл. 45 ЗЗД, когато има за предмет обезщетяване на същите вреди, но в рамките на застрахователната сума, уговорена в застрахователния договор (Съгласно ТР 1/2014 г. на ОСТК).

Р Е Ш Е Н И Е

№ 140

гр. София, 05.10.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1302 по описа за 2015г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника [фирма], [населено място] чрез процесуален представител юрисконсулт С. П. срещу решение № 18926 от 02.12.2014г. по в. гр. дело № 11322/2013г. на Софийски градски съд, IV-Д въззивен състав в частта, с която след частична отмяна на решение № І - 48 - 70/24.04.2013г. по гр. дело № 4061/2012г. на СРС, 48 състав ответникът ЗК [фирма] е осъден да заплати на ищеца П. Л. П. от [населено място] сумата над 6 000 лв. до пълния предявен размер от 12 000 лв., ведно със законната лихва върху нея от подаването на исковата молба 30.01.2012г. до окончателното изплащане на сумата, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от Н. Н. на 27.11.2010 г. при управление на МПС „Д. Т.”, peг. [рег.номер на МПС] , застрахован при ответника по застраховка „Гражданска отго...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.