currdb:
Решение №90/20.07.2016 по дело №865/2015 на ВКС, ТК, I т.о.
Следва ли вземания на кредитор за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в СД, да бъдат предявени в открито производство по несъстоятелност на дружеството и погасяват ли се тези непредявени вземания за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в СД на основание чл.739 ал.1 ТЗ?

чл. 739, ал. 1 ТЗ чл. 88 ТЗ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

София, 20.07.2016 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в публично заседание на дванадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при секретаря Милена Миланова при участието

на прокурора като изслуша докладваното от съдията Караколева т.д. № 865 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 – чл.293 ГПК по касационна жалба на [фирма] срещу решение № 17592/22.10.2014 г. на Софийски градски съд /СГС/, Гражданско отделение, ІV-Г състав по гр.д. № 9847/2013 г., с което след отмяна на първоинстанционно уважително решение е отхвърлен изцяло иск на касатора срещу Т. М. И. по чл.213 ал.1 КЗ за сумата 10960.49 лв. – регресно вземане за заплатено от ищеца застрахователно обезщетение в размер на 9400.49 лв. по застраховка „Загуба на приход вследствие неплащане на лизингови вноски при лизинг на МПС“, 1560 лв. – разходи за локализиране и изземване на МПС. Касаторът поддържа оплаквания за неправилност и необоснованост, като твърди, че кредитор на личните задължения на неограничен съдружни...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.