currdb:
Решение №131/01.11.2016 по дело №1320/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№131

гр. София, 01.10.2016 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на девети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 1320 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Г. М. Р., действаща като ET “Г. М.” срещу решение № 29 от 09.01.2015г. по в. д. № 2452/2014г. на Окръжен съд Варна, с което е отменено решение № 3650 от 10.07.2014г. по гр. д. № 2105/2014г. Районен съд Варна и вместо това е отхвърлен предявеният от ET “Г. М.” иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. трето ЗЗД за осъждане на ответника [фирма] да заплати на ищеца ET “Г. М.” сумата от 22 968,22 лева, представляваща заплатена цена за достъп до мрежата на ответника на отпаднало основание по отменено от ВАС решение на ДКЕВР, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 536.94 лева, представляваща обезщетение за забава в плащането на главницата за п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.