currdb:
Решение №177/01.11.2016 по дело №2053/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 177

София,01.11.2016 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 2053 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК .

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 585 от 27.03.2015г. по в.гр.д. № 52/2015г. на Варненски окръжен съд, с което е отменено осъдително решение № 5116 от 04.11.2014г. постановено гр.д. № 7077/2014г. по описа на Варненски районен съд и е отхвърлен като неоснователен искът на касатора по чл.55, ал. 1, пр.3 от ЗЗД срещу [фирма], [населено място].

В касационната жалба е изложено становище за неправилност на решението при всички отменителни основания на чл.281, т.3 ГПК. Жалбоподателят поддържа, че въззивният съд вместо да приеме, че с отмяна на решение на ДКВР №Ц-33/14.09.2012г. е заличено с обратна сила основанието, на което е възникнало задължението му за цена за достъп, е приел,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.