currdb:
Решение №15/22.12.2016 по дело №2404/2014 на ВКС, ТК, I т.о.
Действителна ли е клауза в договор за изработка, поставяща изпълнението на задължението на възложителя да заплати на изпълнителя възнаграждение за извършената и приета работа (чл. 266, ал. 1 от ЗЗД) в зависимост от изпълнението на задължение към възложителя от страна на трето за договора лице?

чл. 266, ал. 1 ЗЗД чл. 303а ТЗ 
Уговорката, че възложителят ще плати, когато на него - в качеството на изпълнител, му заплатят, не е нищожна, но следва да се прилага чрез тълкуване на предпоставките, които страните са визирали при договарянето й, а това - с оглед грижата на добрия търговец и добрите търговски практики, недопускащи злоупотреба с правата на кредитора - следва да се счита времето, обичайно необходимо или уговорено за изпълнението на възложителя на изпълнителя, спрямо третото за спора лице. Ирелевантно е, дали възложителят е изпълнил в срока спрямо това трето лице, дали е изпълнил точно и дали изпълнението му е прието.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

гр. София, 22.12.2016 г.В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо търговско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ИВО ДИМИТРОВ

при участието на секретаря НАТАЛИЯ ТАКЕВА, като разгледа докладваното от съдията Димитров т.д. № 2404 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по подадена от С. С. П. касационна жалба срещу въззивно решение № 188, постановено на 07. 05. 2014 г. от Старозагорския окръжен съд, Търговско отделение по т.д. № 1464 по описа на съда за 2013 г., с което е потвърдено първоинстанционно такова на Старозагорски районен съд по гр.д. № 5478/2012 г. по описа на съда, с което на свой ред е отхвърлен предявеният от касатора срещу [фирма], ЕИК:[ЕИК] иск с правно основание чл. 422 от ГПК за признаване за установено, че ответникът по касация дължи на касатора сумата 11589,39 лв. главница, представляваща неизплатена част от договорено възнаграждение за изпълнение на Договор за подизпълнение от 18. 09. 2006 г. за обект „Преустройство на част от сграда на бивш „Партиен дом“ ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.