currdb:
Решение №205/05.01.2017 по дело №2180/2016 на ВКС, ГК, III г.о.
Медицинските мерки като хормонална терапия и хирургическа интервенция условие ли са за промяна на пола, включват ли се в предмета на делото и обуславят ли тези мерки изхода на делото?

чл. 76, ал. 4 ЗГР чл. 19 ЗГР 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 205

София, 05.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 24.10.2016 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ОЛГА КЕРЕЛСКА

при участието на секретаря Северина Толева

и в присъствието на прокурор Антонова,

като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №2180/16 г.,

за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

ВКС разглежда касационната жалба на Т. Б. срещу въззивното решение на Градски съд София по гр.д. №19280/14 г., с което е отхвърлена молбата й за промяна на пола й – от женски в мъжки, и съответно - на ЕГН и на името й, на осн. чл.73 вр. с чл.76, ал.4, чл.45 и чл.19 от ЗГР. Касационното обжалване е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.2 и 3 ГПК по правните въпроси от предмета на делото: Медицинските мерки като хормонална терапия и хирургическа интервенция условие ли са за промяна на пола, включват ли се в предмета на делото и обуславят ли тези мерки изхода на делото? и Може ли и кога съдът да се отклони от приетото в комплексната съдебно – психиатрична и психологична експертиза на вещите лица и да приеме противното, като решаващият извод за изискването за хормонална терапия и ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.