currdb:
Решение №213/13.01.2017 по дело №3398/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

№ 213

София, 13.01.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

При участието на секретаря Н. Такева

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело №3398/15 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

[фирма], [населено място], [фирма], г. София и [фирма], [населено място] са подали касационна жалба против решение №144 от 15.05.2015г. по т.д.205/15г. на Варненски апелативен съд.

Касаторите са поддържали оплаквания за постановяване на обжалвания съдебен акт в нарушение на материалния закон и процесуалните правила, както и необоснованост на направените от решаващия съд правни изводи – основания по чл. 281, т.3 ГПК. В тази връзка е развит довод за неправилно третиране на решението на ДКЕВР за определяне на временни пределни цени за достъп до електропреносната мрежа и неговата отмяна, като страната подробно е изложила доводи за обоснованост на искането за връщане на процесните суми на отпадналото основание. По доводите за нищожност и недопустимост на обжалваното решение, настоящият съде...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.