currdb:
Решение №186/30.01.2017 по дело №2410/2015 на ВКС, ТК, I т.о.
Допустимо ли е наследниците на починал в хода на съдебния процес ищец по иск с правно осн. чл.74 ТЗ за отмяна на решенията на Общото събрание на дружеството да бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател ?

чл. 74 ТЗ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 186

[населено място], 30.01.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Кръстева като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2410 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от В. Б. Д., чрез адв. Ал.Г. против решение № 443/06.03.2015г. по в.т.д. № 4027/2013г. на Софийски апелативен съд, ТО, IX състав, с което е потвърдено решение № 889/13.05.2013г. по т.д. № 3305/2010г. на СГС, ТО, VI-17 с. в частта, с която са уважени исковете по чл.74 ТЗ от Л. Н. С., заместен в хода на процеса от наследниците си по закон – Д. Г. С., Н. Л. С. и И. Л. С., като са отменени решенията по т.2 до т.7 от дневния ред на О. на [фирма], приети на 14.12.2010г. Решенията на съдилищата са постановени при участието на касатора в качеството му на трето лице-помагач на страната на [фирма].

Касаторът поддържа, че решението е недопустимо, тъй като след завеждане на иска по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.