currdb:
Решение №227/09.02.2017 по дело №53676/2015 на ВКС, ТК, I г.о.
1. За да възникне вземането за обезщетение на неимуществени вреди при смърт от непозволено увреждане в полза на отглежданото дете, необходимо ли е да е имало процедура по осиновяване или поне намерение на отглеждащия да я иницира? и 2. Навършеното пълнолетие на отглежданото, но неосиновено дете към смъртта на отглеждалия го, изключва ли вземането за обезщетение на неимуществени вреди при смърт от непозволено увреждане?

чл. 52 ЗЗД чл. 226 КЗ чл. 30 КРБ 

№ 227/16 г.

гр.София, 09.02.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото заседание на десети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:Председател: Маргарита Соколова

Членове: Светлана Калинова

Геника МихайловаПри секретаря Даниела Цветкова разгледа докладваното от съдия Михайлова т. д. № 53 676 по описа за 2015 г.

Производството е по чл. 290 - 293 ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение № 1370/ 26.06.2015 г. по гр. д. № 1370/ 2015 г., в частта, с която Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение № 18 795/ 03.12.2014 г. по гр. д. № 13 068/ 2013 г. на Софийски градски съд, отхвърля иска на И. И. П. срещу ЗК „Л. И.“ с правна квалификация чл. 226, ал. 1 КЗ отм. за сумата 170 000 лв. - обезщетение в репарация на неимуществените вреди поради смъртта на З. С. З. от 01.02.2013 г.

С определение № 471/ 05.10.2016 г. по настоящото дело касационният контрол е допуснат за проверка на правилността на въззивното решение при основанията на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по следните материалноправни въпроси: 1. За да възникне вземането за обезщетение на неимуществени вреди при смърт от непозволено увреждане в полза на отглежданото дете, необходимо ли е да е имало процедура по осиновяване или поне намерение на отглеждащия да я иницира? и ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.