currdb:
Решение №237/03.02.2017 по дело №2080/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237

София, 03.02.2017 годинаВ ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България,второ отделение, Търговска колегия в съдебно заседание на 13.12.2016 година, в състав:

РЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Л.Златкова

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 2080/2015 година,

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290- чл.293 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”, [населено място] против въззивното решение на Софийски апелативен съд № 231 от 09.02. 2015 г., по т.д.№ 3941/2013 г., в частта, с която е потвърдено решението на Благоевградския окръжен съд № 2624 / 03.07.2013 г., по т.д.№ 200/2012 г. за уважаване на предявения от ОБЩИНА Х., [населено място] срещу касатора, като трето лице – помагач в процеса, обратен иск по чл.79, ал.1 ЗЗД за сумата 189 455.91 лв., дължима по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на С. за проект „Довеждащ колектор и частична улична канализация на [населено място]”, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на исковата молба, след като [община] заплати на [фирма] сумата 200 000 лева, представляваща нез...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.