currdb:
Решение №217/10.03.2017 по дело №2296/2015 на ВКС, ТК, I т.о.
Приложима ли е разпоредбата на чл.38 ал.1 ЗЗД в случай на договаряне на органен представител на търговско дружество лично със себе си?; 2.Разпоредбата на чл.40 ЗЗД намира ли приложение при органното представителство на търговските дружества? Нормата на чл.145 ТЗ явява ли се специална по отношение на чл.40 ЗЗД? Налице ли е субсидиарност на първата спрямо втората норма или приложението им е независимо една от друга?

чл. 38, ал. 1 ЗЗД чл. 40 ЗЗД чл. 145 ТЗ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 217

[населено място] 10.03.2016г.

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Наталия Такева като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№2296/15г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. А. Р., германски гражданин, против решение №18/ 09.02.2015г. по в.т.д. №178/ 14г. на ОС Добрич в частта,с която са потвърдени решение №99/ 12.06.2014г. и решение за допълване №141/ 02.09.2014г. по гр.д. №166/12г. на Районен съд – Балчик ,с които са отхвърлени като неоснователни предявените от него срещу [фирма] , Т. Д. К. и К. Ж. К. субективно и обективно съединени в условията на евентуалност искове с правно основание чл.26 ал.1 пр.1 ЗЗД вр. чл.38 ал.1 ЗЗД; чл.40 ЗЗД и чл.34 ЗЗД.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност, необоснованост и незакон...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.