currdb:
Решение №130/24.03.2017 по дело №878/2016 на ВКС, ГК, II г.о.
Пасивно легитимиран ли е да отговаря по иска по чл. 30, ал. 1 ЗН съпругът на надареното лице в хипотезата, в която последното е починало преди дарителя – негов наследодател или пасивно легитимирани по иска са само наследниците по право на заместване?

чл. 30, ал. 1 ЗН 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130/2016 г.

гр.София, 24.03.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на трети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдия Гергана Никова гр.дело № 878 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 – чл. 293 ГПК.

С определение № 249 от 14.06.2016 г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 288 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 5379 от 20.07.2015 г. на Софийски градски съд, ГК, ІV „в” въззивен състав, постановено по в.гр.д. № 14293/2012 г. - в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса „Пасивно легитимиран ли е да отговаря по иска по чл. 30, ал. 1 ЗН съпругът на надареното лице в хипотезата, в която последното е починало преди дарителя – негов наследодател или пасивно легитимирани по иска са само наследниците по право на заместване ?” предвид констатацията, че даденото от въззивния съд разрешение е в противоречие с Р № 81 от 20.04.2012 г. по...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.