currdb:
Решение №5/24.03.2017 по дело №2787/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

гр. София, 24.03.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2787 по описа за 2015г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищцата И. М. М., към настоящия момент действаща лично и със съгласието на майка си Г. Т. М., и ищцата З. Г. М., двете представлявани от адв. П. К. срещу решение № 762 от 16.04.2015г. по гр. дело № 4365/2014г. на Софийски апелативен съд, Гражданско отделение, 8 състав, с което след частична отмяна на решение № 7235 от 31.10.2013г. по гр. дело № 7681/2012г. на Софийски градски съд, ГО са отхвърлени предявените от ищците И. М. М. чрез майка си и законен представител Г. Т. М. и З. Г. М. срещу Гаранционен фонд, [населено място] искове за сумите по 40 000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди в резултат на ПТП, ведно със законната лихва, считано от 30.04.2012г. до окончателното й плащане, както и предявения от И. М. М. чрез майка си и законен представител Г. Т. М. срещу ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.