currdb:
Решение №16/09.05.2017 по дело №50185/2016 на ВКС, ТК, I г.о.

№ 16 София, 09.05.2017 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на девети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:Маргарита Соколова

Членове:Гълъбина Генчева

Геника Михайлова

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 50185/2016 г. /№ 185/2016 г. по описа на ІІ-ро т. о./, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С решение № 249 от 08.10.2015 г. по в. т. д. № 147/2015 г. Великотърновският апелативен съд потвърдил решение № 76 от 01.12.2014 г. по т. д. № 41/2013 г. на Ловешкия окръжен съд, в обжалваната част, с която са отхвърлени за разликата над уважения до пълния размер на претендираните суми, искове на [фирма] [населено място], предявени по реда на чл. 422 ГПК, за признаване на установено, че ответникът [фирма] [населено място] дължи главница, възнаградителна и мораторна лихва за процесните периоди по развален договор за финансов лизинг.

В касационната жалба, подадена от [фирма], се иска отмяна на въззивното решениие като необосновано и постановено при нарушение на материалния закон. Твърди се, че въззивният съд неправилно е приложил института на кратката погасителна д...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.