currdb:
Решение №3/15.05.2017 по дело №3121/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

№ 3

[населено място], 15.05.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ,първо търговско отделение, в открито заседание на двадесет и трети януари, през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА при участието на секретаря Наталия Такева, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 3121/2015 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № 192/22.06.2015 год. по т.д.№ 196/2015 год. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 9/07.01.2015 год. по т.д.№ 1567/2014 год. на Варненски окръжен съд. С потвърденото решение е отхвърлен предявеният от касатора против [фирма] – [населено място] иск, с правно основание чл.55 ал.1 пр.трето ЗЗД – за сумата 64 672,51лева,подлежаща на връщане,поради отпаднало основание / отмяна на раздел ІІІ т.12 от Решение № Ц – 33/14.09.2012 год. на ДКЕВР, с влязло в сила съдебно решение № 4083/25.03.2013 год. на ІV отд. на ВАС/, цена за достъп на ищеца, като производител на електроенергия от възобновяеми източници, до електропреносната и електро разпределителната мрежи, заплатена по фактура № [ЕГН]/06.11.2012 год., претендирана ведно със законната лихва върху същата от подаване на исковата молба....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.