currdb:
Решение №4/15.05.2017 по дело №3351/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

№ 4

[населено място], 15.05.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ,първо търговско отделение, в открито заседание на двадесет и трети януари, през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА при участието на секретаря Наталия Такева, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 3351/2015 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № 171/12.06.2015 год. по т.д.№ 230/2015 год. на Варненски апелативен съд, с което е отменено решение № 52/20.01.2015 год. по т.д.№ 1452/2014 год. на Варненски окръжен съд и вместо това са отхвърлени предявените от касатора против [фирма] искове, за сумата от 114 875,33 лв., като дължима на отпаднало основание - по чл.55 ал.1 пр. трето ЗЗД, съставляваща заплатена цена за достъп до мрежата на [фирма] ,по издадени от същото дружество фактури , вземанията от която цена са цедирани от [фирма] на [фирма],респ. заплатени от ищеца на последното дружество - ответник.Касаторът оспорва правилността на въззивното решение,като постановено в противоречие с материалния закон, досежно игнорираните от съда, спрямо основанието за заплащане на цената , правни последици на отмяната, с влязло в сила съдебно решение,на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.