currdb:
Решение №55/16.05.2017 по дело №60167/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

2решение по т.д.№ 60167 от 2016 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение

№ 55

София, 16.05.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева т.д.№ 60167 по описа за 2016 г. съгласно заповед на Председателя на ВКС № 839 от 18.05.2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Национална агенция за приходите /НАП/ против решение № 85 от 08.03.2016 г., постановено по в.т.д.№ 807 от 2015 г. на Пловдивския апелативен съд, търговско отделение, с което е отменено решение № 324 от 17.08.2015 г. по т.д. № 295 от 2013 г. на Старозагорския окръжен съд и вместо него е постановено ново решение за отхвърляне на предявения от НАП срещу Е. Л. К., действащ като [фирма] иск по чл.422 ГПК за установяване на съществуването на частно държавно вземане по акт № 8 от 24.02.2012 г. за връщане на получени суми по договор за безвъзмездна финансова помощ № 2006/018-164.05.01/E./...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.