currdb:
Решение №35/18.05.2017 по дело №3422/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№35

София, 18.05.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Даниела Цветкова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3422 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Ш. П. чрез пълномощника й адвокат К. Б. против решение № 2128 от 15.04.2016 г., постановено по гр.д. № 36 по описа за 2016 г. на Окръжен съд-Благоевград, с което е отменено решение № 2672 от 28.09.2015 г. по гр.д. № 224/2015 г. на Районен съд-Гоце Делчев в атакуваната му част и вместо него е постановено друго за отхвърляне на предявения от С. Ш. П. и Ш. М. П. /починал в хода на делото и заместен от наследниците си А. С. П., С. Ш. З., Ю. Ш. П. и С. Ш. П./ против С. Я. К. иск с правно основание чл.109 ЗС за премахване на строеж, изграден в УПИ II-185 от кв.43 по плана на [населено място], обл.Б., представляващ реконструкция на жилищна сграда, в нарушение на разпоредбата на чл.31, ал.1, т.1 ЗУТ, раз...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.