currdb:
Решение №230/29.05.2017 по дело №2055/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230

Гр. С., 29.05.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на седми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Ирена Велчева

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

т.д. № 2055/2015 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от О. – Ф. Г. Е. КО. КГ, Република А., чрез процесуалния пълномощник – адв. В., срещу решение № 565/20.03.2015 г., постановено по гр.д.№ 4512/2014 г. по описа на Софийския апелативен съд, ГО, 8 състав, с което, след отмяна на разпореждане от 30.11.2012 г. по ч.т.д.№ 5589/2012 г. на СГС, VІ-19 състав, е оставена без уважение молбата на касатора за издаване на изпълнителен лист на основание чл.624 ГПК и издаденият такъв е обезсилен.

С определение № 591/14.07.2016 г., на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по обуславящ изхода на делото правен въпрос - за приложението и обхвата на служебното начало и дължимите от въззивния съд процесуални дейст...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.