currdb:
Решение №41/29.05.2017 по дело №60106/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№ 41

[населено място], 29.05.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева т.д. № 60106 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение № 263 от 10.02.2016г. постановено по т.д. № 4448/2015г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение от 29.06.2015г. по т.д. №128/2013г. на Кюстендилски окръжен съд и е постановено ново за признаване за установено на основание чл. 422, ал.1 ГПК, че И. А. З. и С. С. З. дължат солидарно на [фирма] сумата 28 106,92лв., представляваща главница по анекс от 09.12.2011г. към договор за потребителски кредит от 22.07.2008г., заедно със законната лихва от 13.06.2013г. до окончателното изплащане, както и сумата 4 998,23лв. договорна лихва за периода 29.05.2012г. -12.06.2013г.

Касационната жалба е подадена от ответниците И. А. З. и С. С. З. чрез пълномощника адв. Д.. Касаторите считат обжалваното решение за незаконосъобразно, необосновано и постановено при нал...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.