currdb:
Решение №39/29.05.2017 по дело №3394/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№ 39

София, 29.05. 2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3394 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на вх.№ 7511 от 20.01.2016 г. на С. В. Т. и В. В. М., приподписана от адвокат М. Д., против решение № 8315 от 3.12.2015 г., постановено по гр.д. № 4664 по описа за 2015 г. на Софийски градски съд, III състав. С атакуваното решение:

- обезсилено е решение от 10.04.2013 г. по гр.д. № 14178/2003 г. на Софийски районен съд, 39-ти състав в частта, с която са отхвърлени искове на В. В. М. и С. В. Т. против М. П. М., Т. И. Г., Т. Ф. Т., С. Н. И.-М., Т. К. Т. и Е. Г. Г. по чл.108 ЗС по отношение 500 кв.м. от имот пл. № 2299, кв.19 по плана на в.з.Б. от 1961 г., идентичен с имот кад. № 1766 от к.л. А-2-9-Г, идентичен с имот кад.№ 1865, кв.19 в.з.Б. по плана от 1998 г., от който са образувани парцел Х.-1865, Х.-2230, ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.