currdb:
Решение №123/30.05.2017 по дело №3817/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

гр. София, 30.05.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четвърти май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

ЛЮБКА АНДОНОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 3817 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца М. М. М. и по касационна жалба на ответника [фирма], подадени срещу решение № 193/08.06.2016 г., постановено по въззивно гр. дело № 272/2016 г. на Врачанския окръжен съд (В.). С обжалваното решение въззивният съд е отменил решение № 100/31.03.2016 г. по гр. дело № 165/2016 г. на Козлодуйския районен съд (КРС) в частта, с която ответникът е осъден, на основание чл. 344, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ, да заплати на ищеца сумата 9 231.31 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение през периода 27.01.2016 г. – 24.03.2016 г., ведно със законната лихва от 02.02.2016 г. до окончателното изплащане, и е отхвърлил този иск за посочената сума, ведно с лихвата; като е потвърд...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.