currdb:
Решение №78/30.05.2017 по дело №3351/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

№ 78

София, 30.05.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на девети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 3351 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 937 от 20.12.2016 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 664 от 18.05.2016 г. по гр.д. № 430/2016 г. на Варненски окръжен съд, с което са отхвърлени обективно съединени искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, предявени от МБАЛ [фирма] против Н.... (Н.), [населено място].

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато при условията на чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК по въпрос по приложението на чл. 15, ал. 1 от Приложение № 2Б към постановление № 94 на МС от 24.04.2014 г. вр. с чл. 59 ЗЗО - в компетентността ли е на директора на Р. да определя коя по ред хоспитализация следва да се заплаща от касата, при липса на констатирани нарушения при лечението и п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.