currdb:
Решение №77/30.05.2017 по дело №2956/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

№ 77

София, 30.05.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на девети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2956 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 913 от 09.12.2016 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 45 от 01.03.2016 г. по гр.д. № 59/2015 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е уважен иск с правно основание чл. 49 ЗЗД, предявен от С. О. С. от [населено място], Л. област против МБАЛ [фирма], [населено място] за сумата 26000 лева, съставляващи обезщетение за неимуществени вреди, причинени поради усложнения на здравословното и състояние.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато при условията на чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос по приложението на чл. 235, ал. 2 ГПК вр. с чл. 45 ЗЗД - следва ли съдът да обоснове изводите си за причинна връзка между настъпила вреда и противоп...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.